Loading...

TRUNG TÂM DỊCH VỤ

CAM KẾT VÀ BẢO ĐẢM HÌNH THỨC VẬN CHUYỂN PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN ĐỔI & TRẢ HÀNG CÁC CÂU HỎI KHÁC BẢO MẬT VÀ ĐIỀU KHOẢN


BẢO MẬT VÀ ĐIỀU KHOẢN

Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin cá nhân của bạn,cảm ơn sự tin tưỏng của bạn với công ty KIM PHÁI.
Khi bạn phù hợp với những điều sau đây,chúng tôi sẽ thu thập thông tin cá nhân của bạn (bao gồm tên, địa chỉ, thông tin liên lạc, email, thông tin tham khảo thương mại, thông tin tín dụng, và ngày tháng năm sinh):
• Khi bạn đặt hàng trên mạng hoặc viết dơn đặt hàng của công ty chúng tôi
• Khi bạn mua hàng từ một trong các cửa hàng bán lẻ của chúng tôi
• Khi bạn trả lại hàng
• Khi bạn chào hàng
• Khi bạn yêu cầu catalog của công ty chúng tôi
• Khi bạn nhận được hàng
• Khi bạn liên hệ qua hoạt động marketing công ty của chúng tôi
• Khi bạn tham gia vào các hoạt động và các sự kiện của chúng tôi

Để phục vụ tốt nhất cho bạn, chúng tôi có thể thu thập thông tin có sẵn công khai và được từ các nguồn có uy tín khác..

Sử dụng thông tin thu thập
Sau đây là những dịch vụ vận chuyển chúng tôi có thể cung cấp cho bạn:
• Xử lý và theo dõi đơn đặt hàng của bạn.
• Cung cấp các dịch vụ mà bạn yêu cầu.
• Liên hệ với bạn về tình trạng của đơn đặt hàng.
• Gửi cho bạn danh mục sản phẩm và các khuyến mại bạn quan tâm.
• Gửi cho bạn bản cập nhật bằng email của KING-PAI TECHNOLOGY.
• Xác định nhu cầu sản phẩm và dịch vụ của bạn.
• Dịch vụ giao luư một với một.
• Cung cấp thông tin liên quan đến sản phẩm bạn quan tâm hoặc đã mua.
• Hoàn thiện cách lựa chọn hàng hóa và dịch vụ khách hàng.

Chúng tôi làm thế nào liên hệ khánh hàng bằng Email:

Khi bạn cung cấp chúng tôi địa chỉ email của bạn, chúng tôi sẽ thông qua Email xử lý đơn đặt hàng,trả lời đơn đặt hàng và cung cấp dịch vụ cho bạn. Ví dụ, khi bạn gửi đơn đặt hàng cho KIM-PAI, bạn sẽ nhận được Email xác nhận, trong nhiều trường hợp cũng đi với thông tin theo dõi. Chúng tôi cũng thường xuyên gửi một số Email cho bạn, chẳng hạn như khuyến mại đặc biệt, dịch vụ và những điều khoản dự án chúng tôi nghĩ bạn có thể quan tâm. Nếu bạn có, xin vui lòng liên hệ chúng tôi.

Các trang web liên kết khác:
Công ty chúng tôi sẽ liên kết các trang web khác trên trang web của chúng tôi. Những trang web này hoạt động độc lập, đã thiết lập chính sách bảo mật và an ninh của chính họ. Để cung cấp cho bạn một trải nghiệm online tốt hơn, chúng tôi đặc biệt khuyên bạn nên làm quen với các chính sách của bất kỳ trang web nào mà bạn đăng lên.
Cập nhật hoặc xem lại thông tin cá nhân của bạn: Nếu bạn muốn cập nhật thông tin khách hàng của bạn trong công ty chúng tôi (tên, địa chỉ, thông tin liên lạc, địa chỉ email, vv), xin vui lòng liên hệ với chúng tôi. Công ty chúng tôi có thể cung cấp một số thông tin sản phẩm thích hợp với bạn. Để bảo vệ sự riêng tư của bạn,trước khi cập nhật thông tin cá nhân của bạn chúng tôi sẽ xác minh danh tính của bạn đã.

Have a Question? contact us now