Loading...

TRUNG TÂM DỊCH VỤ

CAM KẾT VÀ BẢO ĐẢM HÌNH THỨC VẬN CHUYỂN PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN ĐỔI & TRẢ HÀNG CÁC CÂU HỎI KHÁC BẢO MẬT VÀ ĐIỀU KHOẢN


ĐỔI & TRẢ HÀNG

Khi bạn mua linh kiện điện tử trong công ty chúng tôi, chúng tôi đảm bảo bạn nhận được sản phẩm chính hãng. Khi bạn cần phải trả lại hàng, chúng tôi sẽ cố gắng đơn giản hóa thủ tục làm cho bạn bồi thường đựoc một cách nhanh chóng.
Khi trả lại hàng cho văn phòng của chúng tôi(miễn phí): 
Nếu bạn không thích các linh kiện điện tử mua từ công ty chúng tôi, trong thời gian quy định, bạn có thể miễn phí trả lại hàng từ bất cứ văn phòng nào của KIM PHÁI.
Khi khách hàng trong nước trả lại hàng cho chúng tôi qua chuyển phát nhanh:
- Sản phẩm bạn đã mua đóng gói vào bao bì nguyên gốc và vận chuyển cho chúng tôi, nếu có thể, cùng với một lá thư viết trả lại hàng hoặc thay thế.
-Khách hàng trong nứoc có thể tận hưởng dịch vụ vận chuyển miễn phí trả lại hàng. (không bao gồm Hồng Kông, Macao và Đài Loan)
Khi khách hàng các khu vực và các nước khác trả lại hàng cho chúng tôi: 
Trong thời gian cam kết và đảm bảo, nếu sản phẩm chất lượng có vấn đề, chúng tôi sẽ chịu chi phí vận chuyển hàng hóa đi lại; nếu không phải là trách nhiệm của chúng tôi, bạn vẫn trả lại hàng thì phải chịu chi phí vận chuyển,sản phẩm phải đóng gói vào bao bì nguyên gốc.
Các điều khoản bên trên phải thực hiện trong điều kiện của "cam kết và bảo đảm" công ty chúng tôi, vui lòng quý khánh tham khảo "cam kết và bảo đảm " của công ty chúng tôi.

Have a Question? contact us now