Loading...

TRUNG TÂM DỊCH VỤ

CAM KẾT VÀ BẢO ĐẢM HÌNH THỨC VẬN CHUYỂN PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN ĐỔI & TRẢ HÀNG CÁC CÂU HỎI KHÁC BẢO MẬT VÀ ĐIỀU KHOẢN


CAM KẾT VÀ BẢO ĐẢM

Các khánh hàng của chúng tôi sẽ được những đảm bảo như sau:
1. chúng tôi đảm bảo tất cả các sản phẩm đều là hàng mới chính hãng ,không bao giớ là hàng fake.
2. Khi chuyển hàng trong 30 ngày(bao gồm ngày thứ 30),nếu khách hàng không hài long với chất lưọng của sản phẩm ,vui lòng liên hệ công ty chúng tôi ,chúng tôi sẽ đảm bảo trả lại tất cả số tiền,khách hàng không cần chịu trách nhiệm.
3. Khi chuyển hàng trong 31 đến 90 ngày(bao gồm ngày thứ 31 đến 90),khách hàng đã mua các sản phẩm từ công ty chúng tôi nếu thấy chất lưọng sản phẩm có vấn đề,cung cấp một báo cáo thử nghiệm từ cơ quan kiểm tra chính thức cho chúng tôi,sau khi chúng tôi xác nhận có hiệu lực,chúng tôi sẽ trả lại hoặc thay đổi những sản phẩm có vấn đề.

Have a Question? contact us now