Loading...

GIỜI THIỆU

GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY VĂN HOÁ CÔNG TY CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CƠ CẤU TỔ CHỨC CÁC CÔNG TY VẬN CHUYỂN


CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN

Giai đoạn thứ nhất

 

1. Tối uư hoá hệ thống hoạt động của công ty

2. Thiết lập nền tảng hoạt động mạnh mẽ

3. Hoàn thiện cơ chế quản lý nội bộ

4. mở rộng đội ngũ marketing chuyên nghiệp

5. Hoàn thiện quản lý quan hệ khách hàng và nhà cung cấp

6. Củng cố và phát triển lợi thế cạnh tranh của công ty.

Giai đoạn thứ hai

1. Xây dựng một thương hiệu tốt cho công ty

2.Thành lập các chi nhánh (Hồng Kông, Thượng Hải, Bắc Kinh, Thành Đô và những nơi khác)

3. Tạo ra giá trị cho khách hàng, nhân viên, công ty và xã hội.


Have a Question? contact us now