Loading...

GIỜI THIỆU

GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY VĂN HOÁ CÔNG TY CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CƠ CẤU TỔ CHỨC CÁC CÔNG TY VẬN CHUYỂN


VĂN HOÁ CÔNG TY

Mục tiêu kinh doanh KIM PHÁI:

 • Để xây dựng công ty thành một tập đoàn quy mô lớn về linh kiện điện tử nổi tiếng trong và ngoài nước.
 • Thể hiện cuộc sống hiện đại,sáng tạo không gian tương lai
 • Tiên tiến hơn,chuyên nghiệp hơn,mạnh mẽ hơn
 • Dựa trên thị trường nội địa,mở ra thị trường quốc tế


 Tinh thần kinh doanh KIM PHÁI:
 • Kinh doanh và đổi mới xuất sắc
 • Một vành đai một con đường,tính chuyên nghiệp,hiệu quả cao, trách nhiệm với người dân
 • Khái niệm đổi mới, hệ thống đổi mới, công nghệ đổi mới, quản lý đổi mới
 • Phấn đấu,sáng tạo,đoàn kết,năng động
 • Công nghệ tốt,quản lý tốt,chất lưọng tốt,dịch vụ tốt

Triết lý kinh doanh KIM PHÁI

Tiến bộ cùng với thời đại,thế giới và người nhân
Tiến bộ cùng với thời đại
-Thời đại mới,khái niệm mới,sản phẩm mới
-Thị trường là thứ nhất,thơi gian là lợi nhuận
-Nỗ lực mỗi ngày,tiến bộ mỗi ngày
Tiến bộ cùng với thế giới
-Nhìn ra thế giới hướng tới tương lai
-Tư duy sáng tạo,tích cực điều chỉnh
-Học tập công nghệ và khoa học tiên tiến thế giới,sản xuất sản phẩm cùng loại quốc tế
Tiến bộ cùng với người nhân
-Tạo phúc cho nhân loại,tiến bộ cùng với nhân loại
-Sáng tạo cho đất nước,đổi mới cùng với đất nước
-Phúc lợi cho nhân viên,phát triển cùng với nhân viên

         Công ty hũư hạn (Hong Kong) Technology Kim Phái

         Phòng Hành chính và Nhân sự

Have a Question? contact us now